Glass Resistor (2018)

Glas leder inte elektricitet vid rumstemperatur och är därför bra att använda som isolering [...]. Då glas är i smält form leder det ström.
Glafo, Glasforskningsinstitutet, Boken om glas (2005)

När jag tänkte dessa tankar gjorde jag reflektionen att om jag kunde ge liv åt livlös materia, skulle jag med tiden (även om det nu var omöjligt) kunna ge förnyat liv när döden till synes hade bestämt kroppen för sönderfall
Mary Shelley, Frankenstein eller den moderne Prometeus (1818)

En sluten krets
Ett variabelt motstånd
En falnande glöd
Ett levande material
En temperatur som sjunker
Ett tidsspann
En stelnande kropp
Ett blodomlopp av elektroner
En lysdiod som släcks