2016 års nobelpris i kemi gavs för utvecklingen av de första molekylära maskinerna – något som förutspås kunna användas inuti kroppen för att programmeras till allt från att döda cancer till att transportera blodceller om hjärtat slutar fungera. Jag inspireras av kroppens relation till ny teknik och hur våra kroppar och synen på dem förändras  i en möjlig framtid och glasets materialitet. Materialet glas spelar och har spelat roll för teknisk utveckling i allt från endoskopi, titthålsoperationer och mikroskåp till hur bioglas är kompatibelt inuti kroppen för implantat och hur internet är uppbyggt av långa optiska ledningar av glasfiber som transporterar ljuset snabbare än sateliter.

Ammy Olofsson -
Ammy Olofsson -
Ammy Olofsson -
Ammy Olofsson -
Ammy Olofsson -
Ammy Olofsson -
Ammy Olofsson -