Ammy Olofsson - Printon 3D2 Kvantroporter scannar, skriver ut och kopierar vilket litet föremål som helst. Teleporterar sedan kopiorna dit de behövs bäst.
Printon 3D2 Kvantroporter scannar, skriver ut och kopierar vilket litet föremål som helst. Teleporterar sedan kopiorna dit de behövs bäst.